Tutvustus

 

‘Rohu tänava uue lasteaia aknad lõid hommikul juba varakult särama …’

– nii kirjutas ajaleht “Kommunismi Ehitaja” laupäeval, 22. detsembril 1956. aastal.

Kingissepa Linna II Lasteaed avati tolleaegses Kingissepa linnas Rohu tänaval. Alguses oli lasteaed ainult ühes majas (üks rühm, 25 last). Kuid peagi lisandus teinegi maja (kokku kaks rühma, 1962. aastal). Sündide kasvades jäi lasteaed väikeseks ja juurde hakati ehitama uut suurt lasteaiamaja, mis valmis 1973. aastal. Sellega sai Kingissepa linn endale suurima lasteaia ilmselt juba kogu Eestis, sest kokku oli nüüd 16 rühma ligikaudu 400 lapsega (väikestes majades 2 rühma, suures majas 12 rühma).

Vahepealsetel aastatel, sõltuvalt sündide arvu muutusest kahanes Kuressaare 2. Lasteaed kaheksa rühmani, siis jälle suurenes. Ühest väikesest majast sai Kuressaare Põhikooli algklasside maja, teises asus Kuressaare Kunstikool.

Praegu on Kuressaare Rohu Lasteaias 8 rühma: kaks sõimerühma, kuus aiarühma (neist kaks tasandusrühma). 2023/2024. õppeaastal on lasteaias kokku 140  last.