Lapsevanemale

NB!  Lapsevanemale:

  • 15. märtsist algab esimese klassi taotluste vastuvõtt.                                                               Täpsem info siit:  Link:  https://www.saaremaavald.ee/1.-klassi-astumine
  • Saaremaa Vallavalitsuse teavitused seoses koroonaviiruse levikuga: Link:
  • Hea lapsevanem! Rohu lasteaed on suletud kuni 01. mai 2020. Vaata Saaremaa Vallavalitsuse pressiteadet: Link:
  • Lasteaed on täna, 13. märtsil avatud kuni 18.00 laste riiete jm. kättesaamiseks.
  • Infot seoses koroonaviiruse haigusega vaata Saaremaa Vallavalitsuse kodulehelt: Link:
  • Infot seoses koroonaviiruse haigusega vaata Terviseameti kodulehelt: Link:
  • Taotlusi  1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 15. – 31. märtsini 2020.  Täpsema info leiate siit:                                                                                                Link:  https://www.saaremaavald.ee/1.-klassi-astumine
  • Alates 01. jaanuar on lapsevanema osalustasu lasteaias 53 eurot ehk 9%  Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast
  • Lapsevanematel on võimalus liituda e-lasteaiaga ELIIS: Link

Tutvu laste lasteaeda vastuvõtu korraldusega Saaremaa Valla  kodulehel.

Avaldus lasteaeda registreerimiseks (e-teenus): Link
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine: Link
Lasteaia osalustasu soodustus ja toiduraha: Link                                                                        Toiduraha arvestamise/maksmise kord lasteaedades: Link

Sotsiaaltoetused Saaremaa vallas:
Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus: Link

Lasteaia suverühmLink

Suvekuudeks saab lapse lasteaeda registreerida Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel, Hariduse registris:  Link

Koolieelsete lasteasutuste seadus: Link
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava: Link