Lapsevanemale

NB!  Lapsevanemale:

  • Alates oktoobrist on lapsevanematel võimalus liituda e-lasteaiaga ELIIS: Link

Tutvu laste lasteaeda vastuvõtu korraldusega Saaremaa Valla  kodulehel.

Avaldus lasteaeda registreerimiseks (e-teenus): Link
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine: Link
Lasteaia osalustasu soodustus ja toiduraha: Link                                                                        Toiduraha arvestamise/maksmise kord lasteaedades: Link

Sotsiaaltoetused Saaremaa vallas:
Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus: Link                                                            

Lasteaia suverühmLink

Suvekuudeks saab lapse lasteaeda registreerida Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel, Hariduse registris:  Link

Koolieelsete lasteasutuste seadus: Link
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava: Link