Lapsevanemale

NB!  Lapsevanemale:

 • NB! Alates 12. oktoobrist teeb ehitusfirma Ösel Projekt lasteaia mänguväljakul remonttöid. Head koostööd ja mõistvat suhtumist kõigile!
 • Head lapsevanemad! Alates tänasest, 24. septembrist on igal rühmal oma telefon. Numbrid on Eliis-is ja kodulehel iga rühma juures.
 • Sepps`i spordiring alustab 14. septembril kell 16.20, lasteaia spordiplatsil: Link:
 • Lasteaed alustab tööd 10. augustil. Laste vastuvõtmine õues. Palume lastele kaasa panna isiklik veepudel.
 • Rohu lasteaed on suvepuhkusel 22.06.-07.08. 2020.a. Soovime kõigile head suve ja ootame kõiki lasteaeda alates 10. augustist!
 • Linnas on suvelasteaed Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed.
 • Suvelasteaeda registreerimine valla kodulehel. Vali Hariduse register: Link:
 • Taotluste vastuvõtt lasteaia suverühmadesse toimub 1. mai – 10. juuni. Avalduse saab esitada valla kodulehel: Link:
 • Suvekuudel osalustasust vabastamise taotlus: Link:
 • Laste vastuvõtmine õues, mänguväljakul, järgides Terviseameti nõudeid lasteasutustes.
 • Rühmade avamine alates 18. maist. Vaata Saaremaa Vallavalitsuse pressiteadet lasteaedade avamisest: Link:
 • Avame lasteaia rühmad alates 5. maist järk-järgult. Vaata Saaremaa Vallavalitsuse pressiteadet lasteaedade avamisest: Link:
 • 15. märtsist algab esimese klassi taotluste vastuvõtt.                                                               Täpsem info siit:  Link:  https://www.saaremaavald.ee/1.-klassi-astumine
 • Saaremaa Vallavalitsuse teavitused seoses koroonaviiruse levikuga: Link:
 • Hea lapsevanem! Rohu lasteaed on suletud kuni 01. mai 2020. Vaata Saaremaa Vallavalitsuse pressiteadet: Link:
 • Lasteaed on täna, 13. märtsil avatud kuni 18.00 laste riiete jm. kättesaamiseks.
 • Infot seoses koroonaviiruse haigusega vaata Saaremaa Vallavalitsuse kodulehelt: Link:
 • Infot seoses koroonaviiruse haigusega vaata Terviseameti kodulehelt: Link:
 • Taotlusi  1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 15. – 31. märtsini 2020.  Täpsema info leiate siit:                                                                                                Link:  https://www.saaremaavald.ee/1.-klassi-astumine
 • Alates 01. jaanuar on lapsevanema osalustasu lasteaias 53 eurot ehk 9%  Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast
 • Lapsevanematel on võimalus liituda e-lasteaiaga ELIIS: Link

Tutvu laste lasteaeda vastuvõtu korraldusega Saaremaa Valla  kodulehel.

Avaldus lasteaeda registreerimiseks (e-teenus): Link
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine: Link
Lasteaia osalustasu soodustus ja toiduraha: Link                                                                        Toiduraha arvestamise/maksmise kord lasteaedades: Link

Sotsiaaltoetused Saaremaa vallas:
Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus: Link

Lasteaia suverühmLink

Suvekuudeks saab lapse lasteaeda registreerida Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel, Hariduse registris:  Link

Koolieelsete lasteasutuste seadus: Link
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava: Link