Kodukord

 • Üldsätted
 • Kuressaare Rohu Lasteaed on avatud 7.30-18.00. Lasteaed töötab tööpäevadel. Riigipühadel on lasteaed suletud.
 • Lapsevanem tutvub lasteaiaga enne lapse lasteaeda tulekut (lahtiste uste päev, info kodulehel jm.).
 • Esimestel päevadel on lapsel turvaline lasteaiaga tutvuda koos ema, isa või vanavanematega.
 • Õppeaasta alguses toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud, kus tutvustatakse lasteaia ja rühma päevakava, õppeaasta tegevuskava.
 • Lasteaia tegemiste kohta saab infot vestluses õpetajatega, rühma infostendilt, lasteaia kodulehelt.
 • Lasteaias ja selle territooriumil järgitakse ülespandud juhiseid.
 • Lapse lasteaeda tulek ja kojuminek
 • Lapse lasteaeda tulekul informeerib lapsevanem lasteaeda kirjalikult: lapse tervisest (krooniline haigus, nahahaigused, allergia, toitumine vms:) ja sellest, kes lapsele lasteaeda järele tulla võivad.
 • Lapsevanem arvestab lasteaia päevakavaga, lapse tavapärasest hilisemal lasteaeda tulekul teavitab lapsevanem eelnevalt õpetajat.
 • Kui laps ei söö hommikueinet, tuuakse ta lasteaeda pärast seda.
 • Õhtul tuleb vanem lapsele järele hiljemalt 17.50, et laps jõuaks rahulikult kojuminekuks riidesse panna.
 • Lasteaiast lahkudes jätab laps “Head aega!” rühma õpetajaga.
 • Lapse tervis, riietumine
 • Lapsevanem toob lasteaeda ainult terve lapse!
 • Õpetaja ei võta vastu nähtavate haigustunnustega last (köha, nohu, lööve jms.).
 • Lapse puudumisest teavitab lapsevanem lasteaeda (haigestumine, puhkus jm.).
 • Kui laps on kodus haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, punetised, äge kõhulahtisus jm.), teavitage sellest esimesel võimalusel ka lasteaeda.
 • Kui laps haigestub lasteaias, teavitatakse sellest ka lapsevanemat.
 • Lasteaias osalevad kõik lapsed õuetegevustes. Talveperioodil arvestatakse õueminekul külmakraade ja tuulekülma /õue ei minda kui tuulekülm on-10C/.
 • Laps tule lasteaeda korrastatud välimusega – lapse riided on puhtad ja korras, vastavalt aastaajale.
 • Lapsel on kaasas esmased hügieenivahendid (kamm, taskurätikud jm.) ja vahetusjalatsid (heleda tallaga).
 • Lapse jalanõud on mugavad ning võimaldavad tegutsemist liikumis- ja muusikategevustes (soovituslikult heleda tallaga).
 • Lapse kapis on tagavarariided (pesu, sokid, sukkpüksid, kindad, püksid, sõimerühmas vajadusel mähkmed, põll jm.). Päevaseks uinakuks on vajalikud magamisriided.
 • Õuemineku riided on lapsel ilmaga sobivad. Riietel on kergesti kinni pandavad, terved lukud ja kinnised, võimalusel vältida paelu.
 • Lapsel on õues alati peakate, olenemata aastaajast!
 • Lapse riided peavad olema märgistatud, et laps (õpetaja) riided ära tunneks.
 • Mänguasjad
 • Mänguasjade kaasavõtmisel kehtib põhimõte: “Ma ei ole kade, luban ka teistel lastel oma mänguasjadega mängida!”.
 • Mänguasjade kaasavõtmine lepitakse kokku rühmades.
 • Kaasavõetud mänguasjad peavad olema puhtad, terved ja ohutud.
 • Lasteaed ei vastuta kaotsi- või katkiläinud mänguasja eest!
 • Vägivalda õhutavaid mänguasju (mõõgad, püssid jms.) lasteaeda kaasa ei võeta! Lubatud ei ole ka interaktiivsed, müra tekitavad mänguasjad.
 • Jalgrattaga me lasteaias ei sõida (v.a. jooksurattad, tõukerattad).
 • Kelgud, rattad, vankrid viib lapsevanem mänguväljaku alale.
 • Turvalisus
 • Lapsevanem (või tema poolt volitatud isik) annab isiklikult lapse üle rühma õpetajale ja tuleb õhtul lapsele järele, muudel juhtudel teavitab eelnevalt õpetajat.
 • Lapse, lapsevanemate, pere kontaktandmete muutumisel teavitage palun rühma õpetajat.
 • Õpetajal on õigus keelduda lapse andmisest alkoholi- või narkojoobes lapsevanemale (hooldajale).
 • Kui lapsele ei ole kella 18.00-ks järele tuldud, proovib õpetaja lapsevanemat kätte saada helistades.
 •  Lasteaeda tulekuks/väljumiseks on igal rühmal kindel sisse-ja väljapääs (köögibloki kaudu ei siseneta lasteaeda!).
 • Sulge palun ka mänguväljakule viiv värav!
 • Talveperioodil võib liikumine olla korraldatud teisiti. Jälgi ülespandud liikumisjuhiseid. Tuleb ka ise olla ettevaatlik (libedus jm.).
 • Rühmaruumides, galeriis ja saalis me välisjalatsitega ei liigu!
 • Osalustasu
 • Kuressaare linnas on lapsevanema tasu lasteaia koha eest 9% alampalgamäärast kuus, millele lisandub toiduraha.
 • Lapsevanema tasu (osalustasu, toiduraha) tasub lapsevanem õigeks ajaks, s.o. 24. kuupäevaks, Saaremaa Vallavalitsuse arvele.
 • Lapsevanema osalustasu on lasteaia eelarves planeeritud mängu- ja õppevahendite muretsemiseks ja muudeks kuludeks, toiduraha toiduainete eest tasumiseks.

Kinnitatud: Kuressaare Rohu Lasteaia hoolekogu protokoll: 13.10. 2015.a., Kuressaare Rohu Lasteaia dir. kk. 15.10. 2015.a.

Soovime lapsevanemate ja pedagoogide vahel head koostööd! Murede korral pöördu esmalt rühma õpetajate, siis juhtkonna poole. Kõik mured on ühiselt lahendatavad!

Soovime kõigile meeldivat lasteaia-aega!