Arengukava

Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava 2021-2025, kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse määrusega 27. juuli 2021.a. nr.2-2/20; Link: