Arengukava

Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava aastateks 2015/2016 – 2019/2020 on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava lähtub Kuressaare Rohu Lasteaia põhimäärusest ja Kuressaare linna arengukavast.

Arengukava  on uuendamisel. Arengukava 2015/2016-2019/2020. Link