Päevakava

Kuressaare Rohu Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus. Lasteaed toetab perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

Kuressaare Rohu Lasteaed on Saaremaa valla munitsipaallasteaed.                                                 Lasteaed on avatud 7.30 – 18.00.

PÄEVAKAVA

  • Igal rühmal on oma päevakava vastavalt laste vanusele rühmas.
  • Päevakava asub iga rühma päevikus, elektroonilises infosüsteemis ELIIS: Link: