Meie rühmad

Kuressaare Rohu Lasteaias on kaheksa rühma, neist kaks on sõimerühmad ja kuus aiarühmad. Kaks aiarühma on tasandusrühmad kõneprobleemidega lastele.

Lasteaias töötavad lastega pedagoogid ja neid abistav abipersonal.

Rühmades töötavad lastega kaks õpetajat ja õpetaja abi.

Tasandusrühmades töötab lastega logopeed-eripedagoog Marit

Õppetegevusi toetavad liikumisõpetaja Piret, muusikaõpetaja Maire ja logopeed-eripedagoog Marit.

Pedagoogide tööd toetab abipersonal – kokad, abitööline, majandusjuhataja,  aednik, koristaja.