Meie rühmad

Kuressaare Rohu Lasteaias on kaheksa rühma, neist kaks on sõimerühmad ja kuus aiarühmad. Kaks aiarühma on tasandusrühmad kõneprobleemidega lastele.

Lasteaias töötavad lastega pedagoogid ja neid abistav abipersonal.

Rühmades töötavad lastega kaks õpetajat ja õpetaja abi.

Tasandusrühmades töötavad lastega kaks logopeedi, Anu ja Marit.

Õppetegevusi toetavad muusikaõpetaja Maire, liikumisõpetaja Piret ja üldrühmade logopeed Marit.

Pedagoogide tööd toetab abipersonal – kokad, abitööline, majandusjuhataja,  aednik, koristaja.